Časté otázky


Prečo vetrať?

Dnešným trendom v bývaní sú stavby s veľmi dobrou tepelnou izoláciou a dokonalým utesnením. Bez riadeného vetrania teda nemôžeme dosiahnuť požadovanú hygienickú úroveň vnútorného prostredia. Vetraním tiež chránime stavbu pred pôsobením vlhkosti, ktorá sa hromadí pri bežných činnostiach ako je varenie, kúpanie, sušenie bielizne apod. Základom je odvetranie toalety, kúpeľne a kuchyne.

Koľko potrebuje človek kyslíka na dýchanie?

Človek potrebuje pre dýchanie cca 30 l kyslíka za hodinu. To znamená, že potrebuje minimálne 150 l vzduchu za hodinu.

Je tradičné vetranie oknami ekonomické?

Pri otvorení okna nám jednoducho začne do domácnosti prúdiť čerstvý vzduch z exteriéru. Tento vzduch môže negatívne ovplyvniť teplotu interiéru. Navyše prináša do domácnosti odér, prach, peľ atď. Pri otvorení okna dochádza taktiež k prenikaniu hluku.

   Plusy

 • Otvorenie okna je zadarmo

   Mínusy

 • Strata energie = tepla
 • Nekontrolovaná vlhkosť
 • Hluk z okolia
 • Znečistený vzduch
 • Nekontrolovateľné množstvo privádzaného a odvádzaného vzduchu
 • nekontrolovateľná teplota privádzaného vzduchu

Prečo nestačí vetrať iba otvorenými oknami?

Pozryte si náš e-shop a poriďte si inteligentný ventilátor

Vetranie otvorenými oknami nie je dostatočne spoľahlivé. Buď vetráme málo, alebo naopak nechávame zbytočne dlho otvorené okná. Pri otvorenej mikroventilácii dochádza k nadbytočnému úniku tepla von z objektu a dovnútra nám preniká prach a hluk.

Čo znamená jednoduché riešenie?

Jednoduché riešenie, inak nazývané riadené vetranie pre čerstvý vzduch a zníženie vlhkosti, je druh vetrania, ktoré umožňuje regulovať množstvo a teplotu privádzaného a odvádzaného vzduchu. Možno ho využiť aj k redukcii vlhkosti v domácnosti. Jednoducho sa vlhký vzduch odvedie čo najrýchlejšie priamo od zdroja vlhkosti (kúpeľňa, kuchyňa, ...).

 • Odvod vlhkosti
 • Čerstvý vzduch s možnosťou dohrevu
 • Filtrácia privádzaného vzduchu
 • Žiadny hluk z okolia
 • Možnosť napojenia snímačov vlhkosti a časového spínača

   Mínusy

 • Môže vznikať malý pretlak alebo podtlak
 • Nutné riešiť umiestnenie niekoľkých ventilátorov
 • Viac zásahov do obálky budovy

Rieši iba distribúciu čerstvého vzduchu a odvod znečisteného vzduchu z jednotlivých miestností. To znamená, že odvod vzduchu je spúšťaný nezávisle na prívode, a to len na obmedzený čas. Môže vznikať v miestnostiach podtlak alebo pretlak.

Čo znamená komplexné riešenia s úsporou energie?

Tento typ vetrania je známy ako vetranie s rekuperáciou. Systém je založený na spätnom získavaní tepla. Vzduch, ktorého kvalita je ovplyvnená odérom, vysokou vlhkosťou alebo zvýšenou koncentráciou CO2, je odvádzaný von z domácnosti. Tento vzduch má ale energiu (= teplotu), ktorú možno využiť pre ohrev / ochladenie privádzaného čistého vzduchu. To sa deje v časti zvanej rekuperátor. Rekuperátor naakumuluje energiu odvádzaného vzduchu a odovzdá ju privádzanému vzduchu. Koľko energie sa nám vráti späť, označujeme ako účinnosť rekuperácie.

   Plusy

 • Jedna jednotka pre celú domácnosť / dom
 • Inteligentné riadenie pomocou snímačov vlhkosti a CO2
 • Úspora energie
 • Kontrola teploty
 • Riadený odvod vlhkosti
 • Čerstvý vzduchu s možnosťou dohrevu
 • Žiadny hluk z okolia
 • Tichá prevádzka
 • Filtrácia privádzaného vzduchu
 • Rovnotlaké riešenie
 • Malý zásah do obálky budovy

   Mínusy

 • Možné zníženie vlhkosti pod hygienickú hranicu
 • Cena prevádzky
 • Nutný priestor pre rozvody a jednotku
 • Drobné stavebné úpravy

Prívod vzduchu je riešený centrálne. Pri zvýšenej potrebe odsávania znehodnoteného vzduchu je do iných miestností automaticky privádzané rovnaké množstvo čerstvého vzduchu a naopak. Miestnosti by nemali byť od seba vzduchovo odizolované, a to preto, aby sa tlak medzi nimi postupne vyrovnal.

Aká norma určuje typ a veľkosť vetrania pre bytové priestory?

V Slovenskej republike žiadna takáto norma neexistuje. V stavebných normách a hygienických predpisoch sú len určité odporúčania.

Ako funguje rekuperačná jednotka?

Rekuperačná jednotka funguje na princípe spätného získavania tepla, kedy odpadový znehodnotený vzduch odovzdá teplo vo výmenníku vnútri jednotky čerstvému privádzanému vzduchu zvonku. Do pobytových miestností nám tak prúdi čerstvý a navyše predhriaty vzduch.

Akú rekuperačnú jednotku potrebujem pre rodinný dom?

Pre dom štandardných rozmerov, ktorý má obytnú plochu do 120m2 plne postačuje centrálna rekuperačná jednotka s výkonom 150-400 m3/hod. Na jednotke užívateľ reguluje požadovaný výkon.

Kam umiestnim rekuperačnú jednotku?

Rekuperačnú jednotku je možné umiestniť napr. do kuchyne, kde je jej súčasťou odsávač pár. Je nutné použiť typ, ktorý odporúča výrobca. Alebo ju môžeme jednoducho umiestniť do technickej miestnosti.

Za ako dlho sa mi vrátia obstarávacie náklady?

Tento typ vetrania si kupujeme hlavne z dôvodov zaistenia komfortu bývania. Bývanie bez prachu, peľu, vlhkého vzduchu. Preto sa nedá jednoznačne merať ekonomická návratnosť.

Čo je to rekuperácia?

Je to proces, kedy využijeme odpadový (znečistený) vzduch, ktorý odvádzame z miestnosti, na ohrev čerstvého vonkajšieho vzduchu, ktorý privádzame do objektu. Teplý vzduch tak nie je bez úžitku odvedený otvoreným oknom von, ale odoberieme mu teplo, ktoré využijeme.

Aká je účinnosť rekuperácie?

Účinnosť rekuperačných jednotiek je veľmi rôzna. Pohybuje sa od cca 50 až do 93%. V praxi sa účinnosť mení v závislosti na type rekuperátora, ktorý jednotka v sebe má. Účinnosť nad 60% sa považuje za dobrú, nad 80% za špičkovú.

Ako často musia byť menené filtre vo vetracej jednotke s rekuperáciou tepla?

Všetky filtre by sa mali meniť približne za 2-6 mesiacov. Jednotka by mala byť v trvalej prevádzke, aby sa zabezpečila bezchybná klíma pre bývanie. Pokiaľ nedochádza k výmene vzduchu, na povrchu filtrov by sa mohli množiť mikróby. Ak by bolo zariadenie odpojené na dlhšiu dobu, potom je nutné filter tiež vymeniť.

Vznikne nám v byte prievan, ak použijeme rekuperačnú jednotku?

Nie, pretože čerstvý vzduch je privádzaný iba v obmedzenom množstve s rýchlosťou prúdenia menšou ako 0,1 m / s, ktorá je postačujúca pre vetranie.

Ako dostaneme vzduch do bytu?

Čerstvý vzduch je privádzaný cez mriežky na vonkajšej strane fasády. Ďalej je vzduch distribuovaný potrubím do pobytových miestností (spálňa, obývacia izba, detská izba, pracovňa). Ďalej dostaneme vzduch cez vnútorné dvere (bez tesnenia a prahov s medzerami pri podlahe 1-2 cm) do priestorov s použitým vzduchom (kuchyňa, kúpeľňa, WC). Distribúciu čerstvého vzduchu a odťah použitého (znehodnoteného) vzduchu zaisťujú ventilátory, ktoré sú umiestnené vo vetracej jednotke.

Môže byť vetracie zariadenie trvalo v prevádzke, alebo je výhodnejšie používať ho v časovo obmedzenej prevádzke?

Jednotka by mala pracovať celoročne, je na takúto prevádzku navrhnutá. Docielime tak priebežnú výmenu vzduchu v objekte. Odstránime pachy, ktoré sa môžu vylučovať z textílií, nábytku, alebo zaistíme vysúšanie novo postaveného domu. Odstránime aj riziká tvorby plesní pri vysokej vlhkosti. Využiť môžeme špeciálne ventilátory do bytu.

Môžu vzniknúť v rekuperačnej jednotke baktérie?

Nemôžu, pretože tu nedochádza k cirkulácii vzduchu, ako u klimatizačných zariadení.

Môže byť napojený do rekuperačného systému kuchynský odsávač pár (digestor)?

Áno, ale musíme voliť jednotku, ktorá toto umožňuje. Vždy však platí, že vzduch odsávaný z digestora neprechádza rekuperátorom. Mohol by ho veľmi znečistiť alebo dokonca zničiť.

Rekuperačnú jednotku musím inštalovať do novej stavby alebo ju možno použiť aj pri rekonštrukcii objektu?

Inštalácia je možná kdekoľvek, len je nutné posúdiť, či je pri rekonštrukcii možné inštalovať vzduchotechnické rozvody. Samozrejme platí, že vzduchotechnické rozvody sa v novostavbe vykonávajú oveľa jednoduchšie.

Môžem regulovať rekuperačnú jednotku čidlom CO2?

Áno, ak použijem čidlo CO2, ktoré bude nainštalované v miestnosti s najväčšou koncentráciou osôb, a zvolím jednotku, ktorá to umožňuje. Čidlo sa odporúča umiestniť napríklad v obývacej izbe.

Môžem regulovať rekuperačnú jednotku čidlom vlhkosti vzduchu?

Áno, ak použijem čidlo vlhkosti vzduchu, ktoré sa nainštaluje do kúpeľne, kde je najväčšia koncentrácia vlhkosti, a zvolím jednotku, ktorá túto reguláciu umožňuje.

Môžem namontovať rekuperačnú jednotku sám, zvládnem to?

Áno, šikovný zákazník zvládne namontovať a sprevádzkovať rekuperačnú jednotku sám. Ale samozrejme ponúkame aj možnosť odbornej inštalácie. Kontaktujte preto naše pobočky, kde Vám odporučia montážnu firmu, ktorá Vám jednotku nainštaluje.

Veľa sa hovorí o Preukaze energetickej náročnosti budovy. Čo si mám pod tým predstaviť?

Preukaz opisuje energetickú hospodárnosť budovy ako celku, tzn. množstvo celkovej dodanej energie do objektu. Udáva spotrebu energie na meter štvorcový podlahovej plochy.

   Do spotreby sa započítava spotreba tepla

   Elektrická energia

 • Na osvetlenie
 • Na prevádzku obehových čerpadiel a ventilátorov
 • Na chladenie budov

Čo je Energetický snímok obálky budovy?

Je viazaný priamo s tepelnou stratou objektu. Vyjadruje tepelno-technickú kvalitu ochladzovaných konštrukcií budovy.

V súvislosti so zdravým prostredím som počul o infiltrácii a exfiltrácii. Čo to znamená?

 • Infiltrácia je nekontrolovateľné vnikanie vonkajšieho vzduchu do miestnosti netesnosťami okenných škár.
 • Exfiltrácia je opačný jav, unikanie vnútorného vzduchu netesnosťami okenných škár do exteriéru.

Táto nekontrolovateľnosť tepelných strát sa nezlučuje so súčasnými požiadavkami na zníženie spotreby energií, čo vedie k utesňovanie okien i celých stavebných konštrukcií bez zachovania základného princípu vetrania. Infiltrácia sa blíži takmer k nule. Potom nastávajú problémy s tvorbou plesní, zhoršovaním vnútornej mikroklímy, cítime sa unavení apod.

Aká je optimálna hodnota relatívnej vlhkosti v byte?

Celoročné optimálna hodnota relatívnej vlhkosti je 30 - 40%. Priemerný byt denne vyprodukuje až 10 - 15 kg vodnej pary.

Máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií? Napíšte nám

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Po kliknutí na "Odoslať správu", bude správa zaslaná na náš e-mail. Odpoveď môžete očakávať do 2 pracovných dní. Väčšinou to ale býva do pár hodín.

TlačiťBytové ventilátory | Krbové ventilátory | Nástěnné ventilátory | Rozvod teplého vzduchu | Ventilátory do koupelen | Ventilátory do potrubí | Vzduchotechnické potrubí